Jak svobodně bydlet

Bydlení je stále větší téma &ndash nájmy rostou, obchodu s chudobou se zabránit nepodařilo a zákon o sociálním bydlení, který by pomohl alespoň těm nejslabším, se v tomto volebním období schválit nepodaří. Přitom bydlení je jedna ze základních lidských potřeb a uznává se za základní lidské právo. Extrémně drahé bydlení má za následek vzrůstající chudobu a podstatné snižování životní úrovně většiny obyvatelstva. Tato situace nahrává především suverénním vlastníkům nemovitostí (těm, kteří nejsou zatíženi hypotékami), kteří naopak stále bohatnou. Bez vyřešení bytové krize není možné odstranit chudobu. Je proto potřeba se podívat, jaké příčiny tato krize má a navrhnout způsob řešení.

Řečníci:

  • O vývoji zákona o sociálním bydlení promluví aktivista Platformy pro sociální bydlení Jan Snopek
  • Vývoj nájmů v ČR zhodnotí Vítězslav Lamač, SocSol