Pod povrchem to vře: sociální nerovnosti v ČR

„Česká společnost je v podstatě rovnostářská.“ „Všichni táhneme za jeden provaz.“ Mýtus, podle kterého u nás mezi obyvateli neexistují výrazné socioekonomické rozdíly, natož třídní štěpení, stále žije, mnohdy mu už ale dochází dech. Na jednu stranu se nám tvrdí, že ČR má velmi nízkou míru chudoby, na druhou stranu ale víme, že mnoho pracujících pobírá mizerné mzdy a některé skupiny obyvatel mají problém zajistit své základní životní potřeby. Na pracovištích se lidé stále častěji organizují, aby bojovali za svá práva a potvrzuje se, jak efektivním nástrojem může být stávka.

Řečníci:

  • O tom, jak probíhala stávka ve firmě Mittas ve Zlíně promluví Vladislav Jandásek, ze ZO OS ECHO
  • Jak vypadá sociální situace řečí dat ukáže Adam Novák, výzkumník a publicista