Jan Májíček aktivista a publicista, SocSol

Jan Májíček je doktorandem na Ústavu politologie Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, národním koordinátorem české platformy STOP TTIP CZ a publicistou. Pracuje jako koordinátor projektu Školy alternativ Ekumenické akademie. Zabývá se marxistickou teorií.

Debata:
Rosa Luxemburgová: život a dílo